Rekisterinpitäjä
Canal Digital AB (2763962-1)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Canal Digital AB:n (Canal Digital) ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Canal Digitalin suoramarkkinointirekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot:

  • Nimi
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero (työ, koti, faksi)
  • Sähköposti
  • Kielikoodi (suomi/ruotsi)

Tuotteen tiedot:

  • Asiakkuuden tuotteet ja kestoaika

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Canal Digitalin asiakasrekisteri – henkilöt joiden asiakassuhde on päättynyt
  • rekisteröity itse
  • kolmansilta osapuolilta saadut ja/tai ostetut henkilötiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Canal Digital voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.

Canal Digital voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja viranomaisille voimassaolevien säännösten mukaan.

Canal Digital voi luovuttaa tietoja tai niitä voidaan käsitellä samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimesta myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Canal Digital huolehtii siitä, että tietoja suojataan aina lainsäädännön velvoittamien vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot
Suoramarkkinointirekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain suoramarkkinointitietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus suoramarkkinointirekisterin tiedoista.

Asiakashallintapalvelin sijaitsee Oslossa. Oslon ja Helsingin välinen yhteys on järjestetty VPN-ratkaisulla ja tietoja suojataan lisäksi palomuurein.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle, ilman aiheetonta viivästystä, mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Canal Digitalin asiakaspalvelu: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Canal Digitalin asiakaspalveluun: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia suoramarkkinointirekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Canal Digitalin asiakaspalvelu: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.